Byliśmy na Baltic Economic Congress

  • 18 stycznia 2024
  • Brak komentarzy

Kongres odbywał się na w Operze na Zamku i połączony był z Jubileuszem 25 – lecia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Celem kongresu była dyskusja, wymiana poglądów, poznanie najnowszych trendów gospodarczych oraz identyfikacja szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorstw. Fundacja ZUT, też tam była. Spotkaliśmy absolwenta kierunku ogrodnictwo (byłej Akademii Rolniczej w Szczecinie dziś to Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), posła na Sejm IX kadencji Jarosława Rzepę. Rozmawialiśmy między innymi o misji Fundacji ZUT – o tym, że jesteśmy po to, by pomagać młodym zdolnym ludziom w osiąganiu naukowych celów.