Stypendyści Fundacji ZUT w roku 2023/2024

Stypendia dla maturzystów - do 25 tysięcy rocznie!

Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pomaga młodym i zdolnym ludziom rozwinąć skrzydła. To właśnie my wierzymy w Twoje pasje i widzimy Twoje zaangażowanie. Z nami wylejesz solidne fundamenty swojej przyszłości!
Wierzymy, że nasze działania i wspólne zaangażowanie pomogą w urzeczywistnieniu słów Erasmusa „Nadzieja narodu tkwi w odpowiednim wyedukowaniu jego młodzieży”. Tą właśnie maksymą kierujemy się w realizacji celów statutowych, promocji wyższej edukacji wśród najzdolniejszych młodych ludzi oraz wspieraniu młodzieży podejmującej studia na ZUT. Chcemy by nasza pomoc stypendialna dla maturzystów umożliwiała najefektywniejszą realizację potencjału zawodowego naszych studentów i pozwalała zaplanować dobrą przyszłość.
Wspierają nas

Poznaj tegorocznych stypendystów

Alicja Baraniecka - stypendystka Fundacji ZUT
Alicja Baraniecka
Wydział Inżynierii
Mechanicznej
i Mechatroniki
Kacper Sobczak - stypendysta Fundacji ZUT
Kacper Sobczak
Wydział Informatyki
Zuzanna Soboń - stypendystka Fundacji ZUT
Zuzanna Soboń
Wydział Informatyki
Karolina Sammel - stypendystka Fundacji ZUT
Karolina Sammel
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Olaf Sozański - stypendysta Fundacji ZUT
Olaf Sozański
Wydział Informatyki

Dołącz do nas - studiuj w Szczecinie!

1

Zarejestruj się na studia

Złóż swoją kandydaturę w systemie rekrutacyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
2

Wypełnij wniosek

Pobierz wzór wniosku stypendialnego i wypełnij go swoimi danymi, ocenami oraz osiągnięciami.
3

Wyślij lub złóż osobiście

Wypełniony wniosek możesz złożyć osobiście lub przesłać do nas pocztą.
4

Zaprezentuj się jak najlepiej

Z przesłanych wniosków zostaną wybrani kandydaci, których zaprosimy na rozmowę. Pokaż swoje osiągnięcia i umiejętności! 😁

Gratulacje! Pozytywnym wynikiem rekrutacji jest podpisanie umowy stypendialnej!

Adres
Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
al. Piastów 19, lokal 145
70-310 Szczecin
Termin składania wniosków
od 1 sierpnia 2024 r.
do 30 sierpnia 2024 r.

Zapoznaj się z Regulaminem Programu Stypendialnego Fundacji na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wymaganiem jest przystąpienie do studiów na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Aktualności

Fundacja ZUT organizacją pożytku publicznego

Z wielką radością informujemy, że Fundacja ZUT otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP). Podstawową zaletą posiadania statusu OPP jest przewidziana w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwość [...]
Czytaj więcej