Wybierz kierunek studiów

Cieszymy się, że tu jesteś:)
 
Zapoznaj się z Regulamin Programu Stypendialnego Fundacji na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jeśli jesteś uzdolnionym naukowo maturzystą/maturzystką, wybierz proszę jeden z 45 kierunków studiów. Kliknij w niego a zostaniesz przekierowany/przekierowana do internetowego systemu rekrutacyjnego (IRK) Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Zarejestruj się na studia na ZUT, złóż Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium z Fundacji ZUT w terminie od 1 sierpnia do 10 września 2023 r. Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w siedzibie Fundacji ZUT:
 
Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinieal. Piastów 19, lokal 14570-310 Szczecin
 

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wersji papierowej do Fundacji ZUT, a nie data stempla pocztowego.