O Fundacji ZUT

Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie została powołana w kwietniu 2021 roku. Inauguracja działalności fundacji nastąpiła dzięki inicjatywie rektora ZUT prof. Jacka Wróbla oraz dzięki ogromnemu wsparciu głównego fundatora, czyli PB CALBUD sp. z o.o. Przedsiębiorstwo to należy do największych i najbardziej uznanych firm budowlanych Pomorza Zachodniego.
Najważniejszym celem Fundacji ZUT jest promowanie wśród młodzieży kształcenia zawodowego i naukowego na naszym Uniwersytecie. Jedną z form popularyzacji edukacji na ZUT są stypendia dla maturzystów. Dzięki dobrej znajomości wyzwań systemu edukacyjnego oraz wieloletnim relacjom z placówkami szkolnictwa średniego, docieramy do szczególnie uzdolnionych młodych ludzi, którym możemy zaproponować wsparcie umożliwiające rozwój kształcenia w ZUT.
Wyłonieni absolwenci szkół średnich, którzy podejmą naukę na ZUT oraz nasi uzdolnieni studenci, otrzymują dzięki fundacji stypendia, przyznawane ze środków pozyskiwanych od fundatorów oraz współpracujących z ZUT darczyńców. Fundacja udziela również porad oraz fachowej pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Zakres działania

  • Tworzenie warunków rozwoju kształcenia dla uzdolnionej młodzieży i studentów poprzez dostęp do nowoczesnej i praktycznej wiedzy.
  • Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej uzdolnionych studentów.
  • Zwiększanie szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży poprzez zapewnienie kształcenia w ramach ZUT.
  • Promowanie wśród młodzieży podjęcia kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Zarząd Fundacji

Arkadiusz Terman

Arkadiusz Terman

  • Prezes
Jest osobą, która od wielu lat współpracuje i pomaga studentom. Już na początku swojej drogi naukowej zwiazał sie z młodymi ludźmi będąc opiekunem studenckiego koła naukowego „Genetyków zwierząt“, z którym zdobył wiele nagród na różnych konferencjach naukowych. Zapoczątkował na naszym Uniwersytecie projekt naukowy dla maturzystów pt. „Licealista w świecie nauki“, który polegał na tym, że maturzyści realizowali swoje pierwsze badania naukowe w murach naszej uczelni, a następnie prezentowali wyniki swoich badań na konferencji kończącej projekt.
Edward Osina

Edward Osina

  • Wiceprezes
Urodzony 11 października 1954 r. w Krasnymstawie. Pierwsze lekcje ekonomii, pracowitości i rzetelności uzyskał od swojego ojca – stolarza. Dlatego słowa zaczerpnięte z Cycerona że „Rzetelność to stałość, wiarygodność i prawość w przyrzeczeniach i umowach” staną się Jego dewizą na przyszłe lata.

Rada Fundacji

Agnieszka Lochman

  • Przewodnicząca
Specjalistka od rachunkowości i finansów. Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od początku drogi zawodowej związana z finansami szczecińskich przedsiębiorstw takich jak na przykład ZPO „ODRA” oraz uczelniami wyższymi.
Pełniła funkcję zastępcy Kwestora Akademii Morskiej w Szczecinie. Kolejna praca w Akademii Rolniczej w Szczecinie, która po połączeniu z Politechniką Szczecińską utworzyła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jako kierownik Działu Księgowości następnie zastępca kwestora ds. księgowości.
Obecnie pełni funkcję Kwestora ZUT oraz Przewodniczącej Rady Fundacji ZUT. Lubi kontakt z naturą, szczególnie wędrówki górskie oraz prace w ogrodzie.

Anna Węgrzyniak

  • Członek
Brak informacji.

Dawid Dawidowicz

  • Członek
Doktor nauk ekonomicznych w Katedrze Analizy Systemowej i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W 2007 r. otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia przygotowując rozprawę doktorską, pt. „Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce”.
Od 2007 roku do 2021 roku pełnił funkcję Pełnomocnik Rektora ds. studenckiego ruchu naukowego.
Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w pracy akademickiej. Wśród zainteresowań badawczych koncentruje się m.in. na działalności rynku funduszy inwestycyjnych a także trzeciego filara systemu emerytalnego. Pasjonat business intelligence oraz najnowszych metod badawczych z obszaru machine learningu. Jest autorem dwóch monografii oraz autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Wolontariat

Aneta Serafin
Biuro Fundacji
„Niezbędnik” w funkcjonowaniu Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT – wszelkie sprawy administracyjne ogarnia sprawnie i z uśmiechem. Lubi nowe wyzwania. W pracy zawodowej zawsze kieruje się wartościami takimi jak: szacunek dla innych, uczciwość, pasja i zaangażowanie. Wielką satysfakcję sprawiają jej efekty pracy, zwłaszcza gdy mają wyraźny i pozytywny wpływ na otoczenie.

Biuro Komunikacji

Aneta Zierke
Aneta Zierke
Dyrektor
Aleksandra Rajska
Aleksandra Rajska
Specjalista PR
Marcin Witkowski
Koordynator ds. social media
Artur Kurek
Inspektor Ochrony Danych
Olaf Sozański
Olaf Sozański
Administrator strony internetowej