O Fundacji

Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie została powołana w kwietniu 2021 roku z inicjatywy prof. Jacka Wróbla rektora ZUT przy ogromnym wsparciu jej głównego fundatora PB CALBUD sp. z o.o. – firmy, która od wielu lat należy do grona największych i najbardziej uznanych firm budowlanych w Szczecinie oraz na Pomorzu Zachodnim.

Głównym celem Fundacji ZUT będzie promowanie wśród młodzieży, w tym szczególnie uzdolnionej, podjęcia kształcenia na ZUT. Wyłonieni absolwenci szkół średnich, którzy podejmą naukę na ZUT oraz uzdolnieni studenci, będą mogli otrzymywać stypendia, pomoc materialną ze środków pozyskiwanych od fundatorów.

Fundacja będzie również udzielała porad oraz fachowej pomocy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Prowadzone działania mają wspierać:

  • tworzenie warunków rozwoju kształcenia dla uzdolnionej młodzieży i studentów poprzez dostęp do nowoczesnej i praktycznej wiedzy;
  • działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej uzdolnionych studentów;
  • zwiększanie szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży poprzez zapewnienie kształcenia w ramach ZUT;
  • promowanie wśród młodzieży podjęcia kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.
 

Zarząd Fundacji – wolontariat

Prezes – Arkadiusz Terman

Jest osobą, która od wielu lat współpracuje i pomaga studentom. Już na początku swojej drogi naukowej zwiazał sie z młodymi ludźmi będąc opiekunem studenckiego koła naukowego „Genetyków zwierząt“, z którym zdobył wiele nagród na różnych konferencjach naukowych. Zapoczątkował na naszym Uniwersytecie projekt naukowy dla maturzystów pt. „Licealista w świecie nauki“, który polegał na tym, że maturzyści realizowali swoje pierwsze badania naukowe w murach naszej uczelni, a następnie prezentowali wyniki swoich badań na konferencji kończącej projekt – czytaj więcej.

Wiceprezes – Edward Osina

Urodzony 11 października 1954 r. w Krasnymstawie. Pierwsze lekcje ekonomii, pracowitości i rzetelności uzyskał od swojego ojca – stolarza. Dlatego słowa zaczerpnięte z Cycerona że „Rzetelność to stałość, wiarygodność i prawość w przyrzeczeniach i umowach” staną się Jego dewizą na przyszłe lata – czytaj więcej

 

Rada Fundacji – wolontariat

Przewodnicząca – Agnieszka Lochman

Specjalistka od rachunkowości i finansów. Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od początku drogi zawodowej związana z finansami szczecińskich przedsiębiorstw takich jak na przykład ZPO „ODRA” oraz uczelniami wyższymi. Pełniła funkcję zastępcy Kwestora Akademii Morskiej w Szczecinie – czytaj więcej.

Członek –  Anna Węgrzyniak

Członek – Dawid Dawidowicz

Doktor nauk ekonomicznych w Katedrze Analizy Systemowej i Marketingu na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. W 2007 r. otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia przygotowując rozprawę doktorską, pt. „Ocena efektywności funduszy inwestycyjnych w Polsce” – czytaj więcej

Wolontariusze

Biuro Fundacji – Aneta Serafin

 „Niezbędnik” w funkcjonowaniu Fundacji na rzecz Rozwoju ZUT – wszelkie sprawy administracyjne ogarnia sprawnie i z uśmiechem. Lubi nowe wyzwania. W pracy zawodowej zawsze kieruje się wartościami takimi jak: szacunek dla innych, uczciwość, pasja i zaangażowanie. Wielką satysfakcję sprawiają jej efekty pracy, zwłaszcza gdy mają wyraźny i pozytywny wpływ na otoczenie.

Biuro Komunikacji

Olaf Sozański – administrator strony internetowej

Aneta Zierke – koordynator Marketingu

Marcin Witkowski – koordynator ds. social media

Artur Kurek – Inspektor Danych Osobowych