II Zachodniopomorski Festiwal Wina

  • 18 stycznia 2024
  • Brak komentarzy

Zachodniopomorski Festiwal Wina odbył się na Zamku Książąt Pomorskich w dniach 20-21 maja. Popularyzuje on szeroko pojętą kulturę wina a w tym szczególnie zachodniopomorskie tradycje winiarskie. W te tradycje wpisuje się jeden z kierunków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie uprawa winorośli i winiarstwo. Stąd objęcie patronatem uczelni tego wydarzenia. Fundacja ZUT także była tam obecna. Informowaliśmy uczestników m.in. o celach Fundacji ZUT takich jak zwiększenia szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży, wspierania i tworzenia warunków rozwoju kształcenia studentów i zachęcaliśmy odwiedzających Festiwal Wina do zaangażowania się w misję FUNDACJI ZUT.