Fundacja ZUT organizacją pożytku publicznego

  • 24 czerwca 2024
  • Brak komentarzy

Z wielką radością informujemy, że Fundacja ZUT otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP). Podstawową zaletą posiadania statusu OPP jest przewidziana w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie możliwość otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 27 ust. 1). Jednocześnie informujemy, że PRZEKAZYWANIE 1,5% na naszą Fundację ZUT będzie możliwe DOPIERO W PRZYSZŁYM ROKU.