Zespół

Zarząd Fundacji

Prezes:

Arkadiusz Terman​

Wiceprezes:

Edward Osina

Arkadiusz Terman
Edward Osina

Rada Fundacji

Przewodnicząca:

Agnieszka Lochman

Członek:

Anna Węgrzyniak

Członek:

Dawid Dawidowicz

WolontariuszeBiuro Fundacji:

Aneta Serafin