Prezes – Arkadiusz Terman

Jest osobą, która od wielu lat współpracuje i pomaga studentom. Już na początku swojej drogi naukowej związał się z młodymi ludźmi będąc opiekunem studenckiego koła naukowego „Genetyków zwierząt“, z którym zdobył wiele nagród na różnych konferencjach naukowych.

Zapoczątkował na naszym Uniwersytecie projekt naukowy dla maturzystów pt. „Licealista w świecie nauki“, który polegał na tym, że maturzyści realizowali swoje pierwsze badania naukowe w murach naszej uczelni, a następnie prezentowali wyniki swoich badań na konferencji kończącej projekt.

Po otrzymaniu stopnia doktora został powołany przez Rektora na funkcje związane ściśle z działalnością na rzecz studentów będąc: pełnomocnikiem Rektora ds. studenckich praktyk zagranicznych, jak również pełnomocnikiem Rektora ds. programów międzynarodowych. Po kolejnych latach swojej działalności został wybrany na dwie kadencje na funkcje Prodziekana ds. Kształcenia, a następnie na Prorektora ds. studenckich, piastując tą funkcje do dnia dzisiejszego.

Studenci docenili jego działalność prostudencką nominując go dwukrotnie do statuetki Studenckiego Klubu Pinokio w kategorii kategorii „Podróż za jeden uśmiech” – czyli najbardziej pozytywny wykładowca.