O nas

Fundacja na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

15 kwietnia 2021 r. podpisano akt notarialny o powołaniu Fundacji na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, której głównym celem będzie promowanie wśród młodzieży, w tym szczególnie uzdolnionej, podjęcia kształcenia na ZUT.

Wyłonieni absolwenci szkół średnich i realizujący kształcenie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oraz uzdolnieni studenci będą mogli otrzymywać stypendia, pomoc materialną ze środków pozyskiwanych od podmiotów zewnętrznych tzw. fundatorów.

Fundacja będzie również udzielała m.in. porad i fachowej pomocy w zakresie zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej po ukończeniu studiów.

Partnerem i fundatorem Fundacji na rzecz Rozwoju Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest Przedsiębiorstwo Budowlane „CALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

 

Prowadzone działania mają wspierać:

  • Tworzenie warunków rozwoju kształcenia dla uzdolnionej młodzieży i studentów poprzez dostęp do nowoczesnej i praktycznej wiedzy w ramach ZUT.
  • Działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej uzdolnionych studentów realizujących naukę w ZUT.
  • Zwiększanie szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży poprzez zapewnienie kształcenia w ramach ZUT.
  • Promowanie wśród młodzieży, w tym w szczególności młodzieży uzdolnionej podjęcia kształcenia w ZUT.