Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

  • promowanie wśród młodzieży, w tym w szczególności młodzieży uzdolnionej podjęcia kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
  • zwiększanie szans edukacyjnych uzdolnionej młodzieży poprzez zapewnienie kształcenia w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie;
  • działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej uzdolnionych studentów realizujących naukę w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie;
  • tworzenie warunków rozwoju kształcenia dla uzdolnionej młodzieży i studentów poprzez dostęp do nowoczesnej i praktycznej wiedzy w ramach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie