Agnieszka Lochman

Agnieszka Lochman
Specjalistka od rachunkowości i finansów. Absolwentka Akademii Rolniczej w Szczecinie. Od początku drogi zawodowej związana z finansami szczecińskich przedsiębiorstw takich jak na przykład ZPO „ODRA” oraz uczelniami wyższymi.
Pełniła funkcję zastępcy Kwestora Akademii Morskiej w Szczecinie. Kolejna praca w Akademii Rolniczej w Szczecinie, która po połączeniu z Politechniką Szczecińską utworzyła Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jako kierownik Działu Księgowości następnie zastępca kwestora ds. księgowości. 
Obecnie pełni funkcję Kwestora ZUT oraz Przewodniczącej Rady Fundacji ZUT. Lubi kontakt z naturą, szczególnie wędrówki górskie oraz prace w ogrodzie.